Lennart Örnberg

 

 

 

Lennart Örnberg föddes på Frösön 1914. Hans far Wilhelm var bankkassör, tillika fritidskonstnär. LÖ var verksam i Östersunds konstliv under flera decennier och hade under många år sin ateljé i Carlslund. Död 1998. Var en ledargestalt i en grupp oppositionella gentemot den etablerade konstsmaken som ansågs ha stagnerat. De två konstföreningarna JLK och SKK, ansågs båda vara tillbakablickande, provinsiella och konservativa i förhållande till de moderna strömningarna i det svenska konstlivet på 30-40-talet. Det behövdes nya friska fläktar  i det jämtländska konstlivet och tillsammans med Ragnar Godin, Torsten Fridh, Torger Saether m.fl utgjorde man en grupp unga arga som skulle bana väg för bildandet av en mera progressiv och frisinnad sammanslutning konstnärer och konstälskare..

”Upprinnelsen till ÖKK var redan under åren 1936-1939, då en grupp yngre konstnärer med den då 22-årige konstnären Lennart Örnberg som initiativtagare samlats i ”en till de yttre formerna mycket lös men till innehållet mycket fast gemenskap”, som fick namnet ”Kroki-klubben”. Gruppen tecknade croquis och diskuterade konst långt in på nätterna i Upplandsbankens gamla lokaler på Storgatan 30 i Östersund. Husets ägare, direktören Erik Brolén, upplät lokalerna till ungdomarna för endast 30 kr i månaden, bara man inte talade om det för någon.

På grund av kriget splittrades gruppen. Men, i början av februari 1944 under pågående mörkläggningsövning men enligt protokollet ”mildrat av ett strålande månsken” träffades en del av den gamla gruppen jämte några andra konstintresserade personer och konstutövare i Östersund på Kafé Ritz, Rådhusgatan 37 och beslöt bilda en konstklubb. Vid klubbens första sammanträde den 29 februari 1944 antogs stadgar bl.a. innehållande syftet som anges ovan.

Under åren har ÖKK anordnat ett otal utställningar. Redan två år efter bildandet lyckades klubben locka den redan då mycket uppmärksammade Carl Kylberg att ställa ut i Östersund.
Därefter har många av landets mest framstående konstnärer gästat ÖKK, bl.a. Olle Olsson-Hagalund, Arne Jones, Lennart Rohde, Pierre Olofsson, Olle Bonniér, Karl-Axel Pehrsson, Siri Derkert, Evert Lundqvist, Oscar Reuterswärd, Lena Cronqvist, Madeleine Pyk, Eva Zettervall, Carl-Otto Hultén.

1953 visades den s.k. franska utställningen med verk av Picasso, Matisse, Braque, Chagall och Legér. Dessutom har många Jämtländska konstnärer visat upp sig i ÖKKs regi.” (från ÖKK:s hemsida)

 

 

 

 

Stilleben-43 Olja på duk

Stilleben-43 Olja på duk

 

Komposition Olja på duk.

Komposition Olja på duk.

 

Nästa:

Comments are closed.