Medveten andning

Medveten andning

Medveten andning är ett sätt att bli uppmärksam på sin egen andning och lära sig andas effektivt för en bättre syreupptagning och ökat välmående. Med hjälp av medveten andning kan vi få en bättre balans i våra liv. Medveten andning ger omedelbar effekt i form av mer fysisk energi och består av enkla, kraftfulla övningar som kan användas i vardagen för att motverka stress, öka koncentrationsförmågan och uppnå ett större välbefinnande.

Medveten Andning har under de senaste åren lärts ut av allt fler andningspedagoger. Dess användning i vardagssammanhang, för stresshantering och allmän vitalisering av kroppen, har visat sig utgöra ett utmärkt komplement till Frigörande Andning.

 

Comments are closed.