Andrummet

Välkommen till Andrummet

Ett viktigt tema har varit att lära mig att hantera stressen i mitt liv.

Jag utbildade mig till Avslappningslärare-87 och blev Diplomerad Andningspedagog-92, och sedan ett 20-tal år har jag årligen haft kurser i Stresshantering i mitt arbete som lärare på Birka folkhögskola.
Jag har också under årens lopp läst 20 poäng i Mental träning och 20 p i Beteendemedicin.

I lokalen har jag nu möjlighet att ta emot klienter och mindre grupper i konsten att hantera stress.

HANTERA DIN STRESS I VARDAGEN

Långt tillbaka i människans historia var stressreaktioner en förutsättning för överlevnad, för optimala insatser vid strid eller flykt. I dagens samhälle handlar det istället nästan helt och hållet om den ”icke-funktionella”, eller ”onödiga” stressen.

Den som istället för att hjälpa oss att överleva blivit ett hot mot vår hälsa.

I våra tankar befinner vi oss ofta antingen i det förflutna eller i framtiden, istället för att vara här och nu. Som barn var vi kanske mer fokuserade och nyfiket uppslukade av nuet…

Utmaningen är att hitta tillbaka till det naturliga och självklara. Det gäller att acceptera saker och ting som de är, och släppa taget om det som varit och våra förväntningar om framtiden.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbt upptäcker din kropps signaler på för hög stress och dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.
Du får också lära dig ett antal avslappnings-och andningstekniker som du själv sedan kan använda dig av på egen hand.
Så här skulle en kurs på 8 sammankonster kunna se ut:

KURSENS INNEHÅLL

  1. Inledning, andning och avslappning
  2. Stress på gott och ont
  3. Hur påverkas mitt liv av stress?
  4. Mindfulness /närvaro i nuet
  5. Olika Andningstekniker
  6. Tankens kraft
  7. Självbilder
  8. Målbilder?

Comments are closed.